EGRAFIKA digitalne grafične rešitve d.o.o.
Šujica 101, 1356 Dobrova, Slovenija

Telefon 01 364 25 00, 031 672 927

Matična številka: 2305186
ID za DDV: SI21986380
IBAN SI56 0201 1025 6554 635

Podjetje je vpisano pod vložno številko 1/47198/00
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Spletni naslovi:
splošna pošta: info@egrafika.si